• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Phòng khám tai mũi họng Nguyễn Vĩnh Phước

  Địa chỉ phòng khám: 91 Tân Vĩnh, Phường 6 - Quận Bốn - TP. Hồ Chí Minh 

  Phòng Khám Tư nhân

  Chuyên khoa:Tai Mũi Họng
  Chủ phòng khám:: Nguyễn Vĩnh Phước
  Địa chỉ:91 Tân Vĩnh, Phường 6 - Quận Bốn - TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: 
  Địa chỉ Website:Đăng ký website miễn phí
  Giới thiệu: