• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Chương 1: Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng (A00-B99)

  CHƯƠNG I  BỆNH NHIỄM TRÙNG VÀ KÝ SINH TRÙNG (A00-B99)

  CHAPTER I: Certain infectious and parasistic diseases (A00 – B99)

  Bệnh nhiễm trùng đường ruột (A00-A09)

  Intestinal infectious diseases

  A00 Bệnh tả – Cholera

  A01 Bệnh thương hàn và phó thương hàn -Typhoid and paratyphoid fevers

  A02 Nhiễm salmonella khác -Other salmonella infections

  A03 Nhiễm Shigella -Shigellosis

  A04 Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác -Other bacterial intestinal infections

  A05 Ngộ độc thức ǎn do vi trùng khác -Other bacterial foodborne intoxications

  A06 Nhiễm Amip -Amoebiasis

  A07 Bệnh đường ruột do ký sinh trùng đơn bào khác -Other protozoal intestinal diseases

  A08 Nhiễm trùng đường ruột do virus và tác nhân xác định khác – Viral and other specified intestinal infections

  A09 Ỉa chẩy và viêm dạ dầy, viêm ruột do nhiễm trùng – Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin

  Bệnh lao (A15-A19)

  Tuberculosis

  A15 Lao hô hấp, có xác nhận về vi trùng và mô học) – Respiratory tuberculosis bacteriologically and histologically confirmed

  A16 Lao hô hấp, không xác nhận về vi trùng và mô học) – Respiratory tuberculosis not confirmed bacteriologically or histologically

  A17 Lao hệ thần kinh -Tuberculosis of nervous system

  A18 Lao các cơ quan khác -Tuberculosis of other organs

  A19 Lao kê – Miliary tuberculosis

  Bệnh nhiễm khuẩn do các súc vật truyền sang người (A20-28)

  Certain zoonotic bacterial diseses

  A20 Dịch hạch -Plague

  A21 Bệnh nhiễm Francisella tularensis -Tularaemia

  A22 Bệnh than – Antharax

  A23 Nhiễm Brucela – Brucellosis

  A24 Nhiễm Malleomyces mallei và Malleomyces pseudomallei – Glanders and melioidosis

  A25 Sốt do chuột cắn -Rat-bite fevers

  A26 Nhiễm Erysipelothrix rhusiopathiae (dạng viêm quầng) – Erysipeloid

  A27 Nhiễm leptospira -Leptospirosis

  A28 Bệnh nhiễm khuẩn khác do súc vật lây sang người chưa được phân loại - Other zoonotic bacterial diseases, not elsewhere classified

  Bênh nhiễm khuẩn khác (A30-A49)

  Other bacterial diseases

  A30 Phong (bệnh Hansen) – Leprosy

  A31 Nhiễm mycobacteria khác – Infection due to ther mycobacteria

  A32 Nhiễm Listeria monocytogenes -Listeriosis

  A33 Uốn ván sơ sinh -Tetanus neonatorum

  A34 Uốn ván sản khoa -Obstetrical tetanus

  A35 Uốn ván khác -Other tetanus

  A36 Bạch hầu -Diphteria

  A37 Ho gà -Whooping cough

  A38 Tinh hồng nhiệt – Scarlet fevers

  A39 Nhiễm não mô cầu -Meningococcal infection

  A40 Nhiễm trùng huyết do Streptococcus -Streptococcal septicaemia

  A41 Nhiễm trùng huyết khác -Other septicaemia

  A42 Nhiễm actinomyces – Actinomycosis

  A43 Nấm Nocardia -Nocardiosis

  A44 Nhiễm Bartonella -Bartonellosis

  A46 Viêm quầng (nhiễm streptococcus ở da) – Erysipelas

  A48 Bệnh nhiễm khuẩn khác chưa được phân loại – Other bacterial diseases not els. clasified

  A49 Nhiễm trùng ở các vị trí không xác định – Bacterialinfection of unspecified site

  Bệnh nhiễm trùng lây truyền chủ yếu qua đường tình dục (A50-A64)

  Infections with a predominatly sexual mode of transitions

  A50 Giang mai bẩm sinh -Congenital syphilis

  A51 Giang mai sớm – Early syphilis

  A52 Giang mai muộn – Late syphilis

  A53 Giang mai khác và không xác định – Other and unspecified syphilis

  A54 Nhiễm lậu cầu – Gonococcal infection

  A55 Bệnh hột xoài – Chlamydial lymphogranuloma

  A56 Bệnh khác do chlamydia lây truyền qua đường tình dục – Other

  sexually transmitted chlamydial diseases

  A57 Hạ cam mềm – Chancroid

  A58 U hạt ở bẹn – Granuloma inguinale

  A59 Nhiễm trichomonas – Trichomoniasis

  A60 Nhiễm Herpes simplex vùng hậu môn sinh dục – Anogenital herpesviral (herpes simplex) infections

  A63 Bệnh lây khác chủ yếu qua đường tình dục, chưa được phân loại – Other predominantly sexually transmitted diseases not elsewhere classified

  A64 Bệnh lây truyền qua đường tình dục không xác định – Unspecified sexually transmitted diseases

  Bệnh do xoắn trùng khác (A65- A69)

  Other spirochaetal diseases

  A65 Giang mai không phải hoa liễu – Nonvenereal syphilis

  A66 Ghẻ cóc (do nhiễm Treponema pertenue) – Yaws

  A67 Nhiễm Treponema carateum – Pinta (carate)

  A68 Sốt hồi quy -Relapsing fevers

  A69 Nhiễm xoắn trùng khác – Otehr spiroahaetal infections

  Bệnh khác do chlamydia (A70-A74)

  Other diseases caused by chlamydiae

  A70 Nhiễm Chlamydia psittaci – Chlamydia psittaci infections

  A71 Mắt hột -Trachoma

  A74 Bệnh khác do chlamydia -Other diseases caused by chlamydia

  Bệnh do Rickettsia (A75-A79)

  Rikettsioses

  A75 Sốt phát ban nhiễm Rickettsia -Typhus fever

  A77 Sốt đốm (nhiễm Rickettsia do bọ ve truyền) – Spotted fever (tick-borne rickettsioses)

  A78 Sốt Q – Q fever

  A79 Nhiễm Rickettsia khác -Other rickettsioses

  Nhiễm virus ở hệ thần kinh trung ương (A80-A89)

  Viral infections of the central nervous system

  A80 Bại liệt cấp -Acute poliomyelitis

  A81 Nhiễm virus chậm của hệ thần kinh trung ương – Slow virus infections of central nervous system

  A82 Bệnh dại – Rabies

  A83 Viêm não virus do muỗi truyền -Mosquitoborne viral encephalitis

  A84 Viêm não virus do ve truyền – Tick borne viral encephalitis

  A85 Viêm não virus khác, chưa phân loại-Other viral encephalitis not elsewhere cl.

  A86 Viêm não virus khác không xác định -Unspecified viral encephalitis

  A87 Viêm màng não do virus – Viral meningitis

  A88 Nhiễm virus khác của hệ thần kinh trung ương, chưa phân loại -Other viral infections of central nervous system, not elsewhere classified

  A89 Nhiễm virus không xác định của hệ thần kinh trung ương – Unspecified viral infection of CNS

  Sốt virus và sốt xuất huyết virus do tiết túc truyền (A90-A99)

  Arthropod-borneviral fevers and viral haemorrhagic fevers

  A90 Sốt Dengue (Dengue cổ điển) -Dengue fever (classical dengue)

  A91 Sốt xuất huyết Dengue – Dengue haemorrhagic fever

  A92 Bệnh sốt virus khác do muỗi truyền -Other mosquitoborne viral fevers

  A93 Sốt virus khác do tiết túc truyền, chưa phân loại -Other arthropod borne viral fevers not elsewhere classified (NSC)

  A94 Sốt virus không xác định do tiết túc truyền -Unspecified arthropodborne viral fever

  A95 Sốt vàng -Yellow fever

  A96 Sốt xuất huyết do Arenavirus – Arenaviral haemorrhagic fever

  A98 Sốt xuất huyết do virus khác, chưa phân loại – Other viral haemorrhagic fever NEC

  A99 Sốt xuất huyết do virus không xác định – Unspecified viral haemorrhagic fever

  Nhiễm virus có đặc điểm tổn thương tại da và niêm mạc (B00-B09)

  Viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions (B00 -B09)

  B00 Nhiễm Herpes simplex – Herpesviral (herpes simplex) infections

  B01 Thủy đậu -Varicella (chickenpox)

  B02 Bệnh Zoster (nhiễm Herpes zoster) - Zoster (herpes zoster)

  B03 Đậu mùa -Smallpox

  B04 Đậu mùa ở khỉ – Monkeypox

  B05 Sởi – Measles

  B06 Bệnh Rubeon – Rubella (German measles)

  B07 Mụn cóc do virus – Viral warts

  B08 Nhiễm virus khác, có biểu hiện tổn thương tại da và niêm mạc, chưa phân loại – Other viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions NEC

  B09 Nhiễm virus không xác định, có biểu hiện tổn thương tại da và niêm mạc – Unspecified viral infection characterized by skin and mucous membrane lesions

  Viêm gan virus (B15-B19)

  Viral hepatitis

  B15 Viêm gan A cấp – Acute hepatitis A

  B16 Viêm gan B cấp -Acute hepatitis B

  B17 Viêm gan virus cấp khác – Other acute viral hepatitis

  B18 Viêm gan virus mạn – Chronic viral hepatitis

  B19 Viêm gan virus không xác định – Unspecified viral hepatitis

  Bệnh (HIV) nhiễm virus suy giảm miễn dịch ở người (B20-B24)

  Human immunodeficiencyvirus (HIV) diseases

  B20 Bệnh HIV dẫn đến bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng -Human immunodeficiency virus (HIV) diseases resulting in infectious and parasitic diseases

  B21 Bệnh HIV gây u ác tính – Human immunodeficiency virus (HIV) diseases resulting in malignant neoplasms

  B22 Bệnh HIV dẫn đến bệnh xác định khác – Human immunodeficiency virus (HIV) diseases resulting in other specified diseases

  B23 Bệnh HIV dẫn đến bệnh khác – Human immunodeficiency virus (HIV) diseases resulting in other conditions

  B24 Bệnh HIV không xác định – Unspecified human immunodeficiency virus (HIV) diseases

  Các bệnh nhiễm virus khác (B25-B34)

  Other viral diseases

  B25 Nhiễm virus đại bào – Cytomegaloviral diseases

  B26 Quai bị – Mumps

  B27 Bệnh đơn nhân nhiễm trùng – Infectious mononucleosis

  B30 Viêm kết mạc do virus – Viral conjunctivitis

  B33 Bệnh nhiễm virus khác, chưa phân loại – Other viral diseases NEC

  B34 Nhiễm virus ở các vị trí không xác định -Viral infection of unspecifiedsite

  Bệnh nhiễm nấm (B35-B49)

  Mycoses

  B35 Nhiễm nấm da -Dermatomycosis

  B36 Nhiễm nấm nông khác -Other superficial mycoses

  B37 Nhiễm candida -Candidasis

  B38 Nhiễm cCocidioides -Coccidioidomycosis

  B39 Nhiễm histoplasma -Histoplasmosis

  B40 Nhiễm blastomyces – Blastomycosis

  B41 Nhiễm paracocidioides – Paracoccidioidomycosis

  B42 Nhiễm sporotrichum -Sporotrichosis

  B43 Nhiễm nấm chromoblastomycosa (nấm màu) và áp xe do phaeomyces - Chromomycosis and phaeomycosis abscess

  B44 Nhiễm Aspegillus -Aspergillosis

  B45 Nhiễm cryptococcus – Cryptococcosis

  B46 Nhiễm zygomycota – Zygomycosis

  B47 U nấm -Mycetoma

  B48 Nhiễm nấm khác, chưa được phân loại -Other mycoses NEC

  B49 Nhiễm nấm không xác định -Unspecified mycosis

  Bệnh do ký sinh trùng đơn bào (B50-B64)

  Protozoal diseases

  B50 Sốt rét do Pl. falciparum -Plasmodium falciparum malaria

  B51 Sốt rét do Pl. vivax – Plasmodium vivax malaria

  B52 Sốt rét do Pl. malariae – Plasmodium malariae malaria

  B53 Sốt rét khác có xác nhận về ký sinh trùng học – Other parasitologically confirmed malaria

  B54 Sốt rét không xác định – Unspecified malaria

  B55 Nhiễm Leishmania – Leishmaniasis

  B56 Nhiễm Trypanosoma Châu Phi – African trypanosomiasis

  B57 Bệnh Chagas – Chagas’ diseases

  B58 Nhiễm Toxoplasma – Toxoplasosis

  B59 Nhiễm pneumocystis – Pneumocytosis

  B60 Nhiễm ký sinh trùng đơn bào khác, chưa phân loại – Other protozoal diseases NEC

  B64 Nhiễm ký sinh trùng đơn bào, không xác định -Unspecified protozoal disease

  Bệnh giun sán (B65-B83)

  Helminthiasis

  B65 Nhiễm sán máng – Schistosomiasis

  B66 Nhiễm sán lá gan khác – Other fluke infections

  B67 Nhiễm Echinococcus – Echinococcosis

  B68 Nhiễm sán -Taeniasis

  B69 Nhiễm ấu trùng sán lợn -Cysticercosis

  B70 Nhiễm sán diphyllobothrium và sparganum – Diphyllobothriasis and sparganosis

  B71 Nhiễm sán dây khác -Other cestode infections

  B72 Nhiễm giun Dracunculus – Dracunculiasis

  B73 Nhiễm giun (Onchocercia) chỉ – Onchocerciasis

  B74 Nhiễm giun chỉ -Filariasis

  B75 Nhiễm giun xoắn Trichinella – Trichinelliasis

  B76 Nhiễm giun móc -Hookworm diseases

  B77 Nhiễm giun đũa -Ascariasis

  B78 Nhiễm giun lươn – Strongyloidiasis

  B79 Nhiễm giun tóc -Trichuriasis

  B80 Nhiễm giun kim -Enterobiasis

  B81 Nhiễm ký sinh trùng đường ruột khác, chưa phân loại ở đâu – Otherintestinal helminthiases

  B82 Nhiễm ký sinh trùng đường ruột không xác định -Unspecified intestinal parasitism

  B83 Nhiễm giun sán khác -Other helminthiases

  Bệnh chấy rận, bệnh ghẻ và nhiễm ký sinh vật khác (B85-B89)

  Pediculosis, arscariasis and other infestations

  B85 Chấy rận -Pediculosis and phthiriasis

  B86 Bệnh cái ghẻ -Scabies

  B87 Bệnh dòi -Myiasis

  B88 Nhiễm ký sinh trùng khác -Other infestations

  B89 Nhiễm ký sinh trùng, không xác định -Unspecified parasitic disease

  Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng (B90-B94)

  Sequelae of infectious and parasitic diseases

  B90 Di chứng do lao -Sequelae of tuberculosis

  B91 Di chứng do bại liệt -Sequelae of poliomyelitis

  B92 Di chứng do phong -Sequelae of leprosy

  B94 Di chứng của bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng khác, không xác định - Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases

  Nhiễm vi trùng, virus và tác nhân gây nhiễm khác (B95-B97)

  Bacterial, viral and other infectious agents

  B95 Streptococcus và staphylococcus như là nguyên nhân gây bệnh, phân loại ở các chương khác – Streptococcus and staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters

  B96 Các tác nhân vi trùng khác như là nguyên nhân gây bệnh, phân loại ở các chương khác – Other bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters

  B97 Tác nhân virus như là nguyên nhân gây bệnh, phân loại ở các chương khác – Viral agents as the cause of diseases classified to other chapters

  Bệnh nhiễm trùng khác B99

  Other infectious diseases

  B99 Bệnh nhiễm trùng khác và không xác định – Other and unspecified infectious diseases